Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ο.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Α.Ο.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Μαρούντας Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. (Δημοτικός Σύμβουλος)
2 Αρβανίτης Βασίλειος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Δημοτικός Σύμβουλος)
3 Κωσταριάς Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. (Δημοτικός Σύμβουλος)
4 Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος Μέλος Δ.Σ. (Δημοτικός Σύμβουλος)
5 Αντωνοπούλου Ροιδούλα Μέλος Δ.Σ. ((Δημοτικός Σύμβουλος))
6 Σκούτας Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. (Δημότης)
7 Κωσταριά Ελένη Μέλος Δ.Σ. (Δημότισσα)
8 Λινάρδος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δημοτικός Σύμβουλος, από τη μειοψηφία)
9 Μπενέτσης Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. (Δημοτικός Σύμβουλος, από τη μειοψηφία)
10 Σπυρογιάννης Άγγελος Μέλος Δ.Σ. (Εκπρόσωπος των εργαζομένων)
11 Μπουρνα Βασιλική Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα)

Απ. 194/2019. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου ΔΕΥΑ Α.Ο.

Απ. 106/2019. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας – Εκλογή Αντιπροέδρου